Vyberte jazyk:
Pokročilost:
pic
ANGLIČTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY
Tábor
Pondělí od 18:00 do 19:30

Kód kurzu TAB01 

Jedna lekce 2 x 45 minut 

Zahájení: 05.10.2020

Ukončení: 21.06.2021

Cena: 5 590 Kč

Poznámka: Možná i pololetní varianta (3 190 Kč)

Mám zájem o kurz ...

Zaměření kurzu:
 Vhodné i pro úplné začátečníky.
• Obecná angličtina, jednoduché obraty v běžných situacích, základní gramatika. 
• Komunikativní a hravý způsob výuky, diskuze ve dvojicích či malých skupinách.
• Max 8 studentů, český lektor.
 
Cíl kurzu:
Studenti se domluví v běžných životních situacích (představení se, obchody, restaurace, hotely, orientace ve městě, vyprávění událostí z minulosti, plány do budoucna).

pic
ANGLIČTINA PRO MÍRNĚ POKROČILÉ
Tábor
Čtvrtek od 16:30 do 18:00

Kód kurzu TAB07 

Jedna lekce 2 x 45 minut 

Zahájení: 08.10.2020

Ukončení: 24.06.2021

Cena: 5 590 Kč

Poznámka: Možná i pololetní varianta (3 190 Kč)

Mám zájem o kurz ...

Zaměření kurzu:
• Studenti mají základní znalost angličtiny, ale potřebují rozšířit slovní zásobu a gramatiku.
• Obecná angličtina, pružná tvorba komplexních vět, pokročilejší gramatika.
• Komunikativní a hravý způsob výuky, diskuze ve dvojicích či malých skupinách. 
• Max 8 studentů, český lektor.
 
Cíl kurzu:
Studenti získají jistotu komunikovat v běžných situacích nad rámec základního dorozumění. Umí tvořit složitější věty, otázky a pružněji reagovat. 
Po absolvování kurzu jsou studenti připraveni na složení cambridgské zkoušky KET.

pic
ANGLIČTINA PRO MÍRNĚ POKROČILÉ
Tábor
Čtvrtek od 18:30 do 20:00

Kód kurzu TAB08 

Jedna lekce 2 x 45 minut 

Zahájení: 08.10.2020

Ukončení: 24.06.2021

Cena: 5 590 Kč

Poznámka: Možná i pololetní varianta (3 190 Kč)

Mám zájem o kurz ...

Zaměření kurzu:
• Studenti mají základní znalost angličtiny, ale potřebují rozšířit slovní zásobu a gramatiku.
• Obecná angličtina, pružná tvorba komplexních vět, pokročilejší gramatika.
• Komunikativní a hravý způsob výuky, diskuze ve dvojicích či malých skupinách. 
• Max 8 studentů, český lektor.

Cíl kurzu:

Studenti získají jistotu v komunikaci v běžných situacích nad rámec základního dorozumění. Umí tvořit složitější věty, otázky a pružněji reagovat.
Po absolvování kurzu jsou studenti připraveni na složení cambridgské zkoušky KET.

pic
ANGLIČTINA PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ
Tábor
Úterý od 17:00 do 18:30

Kód kurzu TAB02 

Jedna lekce 2 x 45 minut 

Zahájení: 06.10.2020

Ukončení: 22.06.2021

Cena: 5 590 Kč

Poznámka: Možná i pololetní varianta (3 190 Kč)

Mám zájem o kurz ...

Zaměření kurzu:
• Studenti se umí vyjádřit k různým tématům, mluvit o životních zkušenostech,
   přítomném dění i plánech do budoucna, ale nejsou si jisti v užití jednotlivých časů.
• Obecná angličtina, rozšíření slovní zásoby, prohloubení znalostí gramatiky.
• Komunikativní a hravý způsob výuky, diskuze ve dvojicích či malých skupinách. 
• Max 8 studentů, český lektor.
 
Cíl kurzu:
Studenti získají jistotu v komunikaci o různých tématech, užívat vhodné obraty včetně základních hovorových výrazů, umí se přesouvat pružně v časech.
Po absolvování kurzu jsou studenti připraveni na složení cambridgské zkoušky PET.

pic
ANGLIČTINA PRO POKROČILÉ
Tábor
Středa od 18:00 do 19:30

Kód kurzu TAB06 

Jedna lekce 2 x 45 minut 

Zahájení: 07.10.2020

Ukončení: 23.06.2021

Cena: 5 590 Kč

Poznámka: Možná i pololetní varianta (3 190 Kč)

Mám zájem o kurz ...

Zaměření kurzu:
• Studenti dokáží diskutovat o obecných i náročnějších tématech, jsou schopni
   pružně přecházet mezi jednotlivými časy a užívat vhodné výrazy v daných situacích.
• Obecná angličtina, rozšíření slovní zásoby, nové obraty, zapojení hovorové angličtiny.
• Komunikativní a hravý způsob výuky, diskuze ve dvojicích či malých skupinách. 
• Max 8 studentů, český lektor.
 
Cíl kurzu:
Studenti mají značnou jazykovou znalost, širokou slovní zásobu vč. hovorové angličtiny. Dokáží vhodně reagovat na rodilé mluvčí.
Po absolvování kurzu jsou studenti připraveni na složení cambridgské zkoušky FCE.

pic
KONVERZACE S RODILÝM MLUVČÍM
Tábor
Středa od 17:30 do 19:00

Kód kurzu TAB05 

Jedna lekce 2 x 45 minut 

Zahájení: 07.10.2020

Ukončení: 23.06.2021

Cena: 5 690 Kč

Poznámka: Možná i pololetní varianta (3 290 Kč)

Mám zájem o kurz ...

Zaměření kurzu:
• Studenti dokáží komunikovat o široké škále témat, orientují se v gramatice bez 
  větších obtíží, je pro ně stěžejní získat jistotu v komunikaci a rozšířit slovní zásobu.
• Obecná angličtina, konverzační hodiny, gramatika je probírána pouze okrajově.
• Komunikativní a hravý způsob výuky, diskuze ve dvojicích či malých skupinách. 
• Max 8 studentů, rodilý mluvčí.
 
Cíl kurzu:
Výrazné zlepšení porozumění rodilým mluvčím, úrovně mluveného jazyka, výslovnosti a intonace.

pic
KONVERZACE S RODILÝM MLUVČÍM
Tábor
Čtvrtek od 17:00 do 18:30

Kód kurzu TAB09 

Jedna lekce 2 x 45 minut 

Zahájení: 08.10.2020

Ukončení: 24.06.2021

Cena: 5 690 Kč

Poznámka: Možná i pololetní varianta (3 290 Kč)

Mám zájem o kurz ...

Zaměření kurzu:
• Studenti dokáží komunikovat o široké škále témat, orientují se v gramatice bez 
  větších obtíží, je pro ně stěžejní získat jistotu v komunikaci a rozšířit slovní zásobu.
• Obecná angličtina, konverzační hodiny, gramatika je probírána pouze okrajově.
• Komunikativní a hravý způsob výuky, diskuze ve dvojicích či malých skupinách. 
• Max 8 studentů, rodilý mluvčí.
 
Cíl kurzu:
Výrazné zlepšení porozumění rodilým mluvčím, úrovně mluveného jazyka, výslovnosti a intonace.

pic
ANGLIČTINA S RODILÝM MLUVČÍM PRO DĚTI OD 6 LET
Tábor
Středa od 16:00 do 17:00

Kód kurzu TAB03 

Jedna lekce 1 x 60 minut 

Zahájení: 07.10.2020

Ukončení: 23.06.2021

Cena: 4 190 Kč

Poznámka: Možná i pololetní varianta (2 490 Kč)

Mám zájem o kurz ...

Zaměření kurzu:
• Děti se seznamují s intonací a správnou výslovností.
• Hodiny probíhají hravou formou, aby děti pochopily, co je jejich úkolem.
• Důraz je kladen na mluvený projev, gramatická pravidla v konverzaci a výslovnost.
• Maximálně 8 studentů, rodilý mluvčí.
 
Cíl kurzu:
Prohloubit zájem o angličtinu, rozvinout a získat důvěru ve své jazykové schopnosti.

pic
ANGLIČTINA S RODILÝM MLUVČÍM PRO DĚTI OD 6 LET
Tábor
Čtvrtek od 14:15 - 15:15

Kód kurzu TAB04 

Jedna lekce 1 x 60 minut 

Zahájení: 08.10.2020

Ukončení: 24.06.2021

Cena: 4 190 Kč

Poznámka: Možná i pololetní varianta (2 490 Kč)

Mám zájem o kurz ...

Zaměření kurzu:
• Děti se seznamují s intonací a správnou výslovností.
• Hodiny probíhají hravou formou, aby děti pochopily, co je jejich úkolem.
• Důraz je kladen na mluvený projev, gramatická pravidla v konverzaci a výslovnost.
• Maximálně 8 studentů, rodilý mluvčí.

Cíl kurzu:
Prohloubit zájem o angličtinu, rozvinout a získat důvěru ve své jazykové schopnosti.

pic
INDIVIDUÁLNÍ KURZY
Tábor
Lekce dle potřeby

Jedna lekce 45 minut 

Délku lekce možno přizpůsobit Vašim požadavkům (60 min, 90 min) 

Zahájení:

Ukončení:

Cena: 320 Kč

Poznámka: Dále nabízíme výuku němčiny, španělštiny, francouzštiny, ruštiny

Mám zájem o kurz ...

• Nejefektivnější a nejrychlejší forma výuky.
• Lektor se věnuje pouze vám.
• Lekce si přizpůsobíte svým požadavkům a potřebám.

pic
INDIVIDUÁLNÍ KURZY s rodilým mluvčím
Tábor
Lekce dle potřeby

Jedna lekce 45 minut 

Délku lekce možno přizpůsobit Vašim požadavkům (60 min, 90 min) 

Zahájení:

Ukončení:

Cena: 350 Kč

Poznámka:

Mám zájem o kurz ...

• Kurz zaměřený převážně na konverzaci.
• Nejefektivnější a nejrychlejší forma výuky.
• Lektor se věnuje pouze vám.
• Lekce si přizpůsobíte svým požadavkům a potřebám.

pic
DUO KURZY
Tábor
Lekce dle potřeby

Jedna lekce 45 minut 

Délku lekce možno přizpůsobit Vašim požadavkům (60 min, 90 min) 

Zahájení:

Ukončení:

Cena: 375 Kč

Poznámka: Dále nabízíme výuku němčiny, španělštiny, francouzštiny, ruštiny

Mám zájem o kurz ...

Chcete se zdokonalit v jazyce, nechodit sami a přesto Vám skupinové kurzy nevyhovují? 
Možná je Váš partner, kolega nebo známý přibližně na stejné úrovni.
O cenu se rozdělíte.

pic
DUO KURZY s rodilým mluvčím
Tábor
Lekce dle potřeby

Jedna lekce 45 minut 

Délku lekce možno přizpůsobit Vašim požadavkům (60 min, 90 min) 

Zahájení:

Ukončení:

Cena: 410 Kč

Poznámka:

Mám zájem o kurz ...

Kurz zaměřený převážně na konverzaci.
Rozmluvíte se a vyzkoušíte si běžnou komunikaci s rodilým mluvčím.
O cenu se rozdělíte s kamarádem, kolegou nebo partnerem.

pic
VÝUKA PO SKYPU
Lekce dle potřeby

Jedna lekce 45 minut 

Délku lekce možno přizpůsobit Vašim požadavkům (60 min, 90 min) 

Zahájení:

Ukončení:

Cena: 320 Kč

Poznámka: Dále nabízíme výuku němčiny, španělštiny, ruštiny

Mám zájem o kurz ...

Moderní a efektivní způsob výuky přímo z Vašeho domova či zaměstnání.
Časová flexibilita a úspora, dostupnost, individuálnost.
 
Co k výuce potřebujete?
• počítač, tablet, mobil s podporou Skype nejlépe s webkamerou
• dostatečně rychlé připojení na internet
• aplikaci Skype

pic
Ranní káva s rodilým mluvčím
Tábor
Termíny: 13.7., 20.7., 3.8., 24.8. 2021

Jedna lekce 60 minut 

4 lekce za léto 

Zahájení: 13.07.2021

Ukončení: 24.08.2021

Cena: 990 Kč

Poznámka: Cena zarhnuje: Výuka, káva s moučníkem

Mám zájem o kurz ...

Přijďte se s námi pobavit s rodilým mluvčím nad šálkem kávy. Začínáme 13.7. v 7:00. Během hodiny probereme aktuální témata, nasnídáme se, pobavíme se a odnesete si nové znalosti. 

Nejste si jistí svou úrovní? Kontaktujte nás na jazyky@grammp.cz nebo na tel. +420 773 127 997.